10 съвета за по-добър живот с хронично заболяване

16 Dec 2022

Да бъдеш диагностициран с хронично заболяване означава ежедневна здравна грижа и мониторинг на различни жизнени показатели. Това, естествено, зависи от нас самите като хронично болни да отделяме необходимото време за здравен мениджмънт и балансиране на състоянието. Подкрепата в грижите за пациенти с хронични състояния идва не само от лекуващия лекар, медицински специалисти и здравната система на държавата, но най-вече от самите нас, нашите семейства, приятели, колеги, роднини и обкръжение.

Самоуправлението на здравето лежи в основата на добрия живот, въпреки наличието на хронично заболяване. В тази връзка е необходимо натрупването на знания за самата болест, потенциални рискови фактори, усложнения и естествено, ежедневното прилагане на добри практики обуславящи качеството на живот. Подкрепата и стимулирането на хората в правилното и целенасочено управление на техните заболявания могат да намалят негативното въздействие върху здравето и вероятността от усложнения, хоспитализации и дори животозастрашаващи състояния.

За да живеем добре с хронично заболяване, първоначално трябва да приемем диагнозата и факта, че животът ни ще е различен от този на останалите. Затова не бива да се сравняваме с тях, тъй като това би довело до лоши емоции. Също би било добре да намерим група от хора със същото заболяване с цел взаимопомощ. В повечето случаи те биха ни разбирали по-добре, и от комуникацията с тях бихме се почувставли като част от общост, а не изолирани (както се чувстват много хора с хронични проблеми).

Този текст цели да даде полезни съвети на хората с хронични заболявания относно това как да подобрят качеството си на живот чрез менажиране на здравословното си състояние.

1. Поставяне на цели – всеки човек с хронична диагноза има нужда от изготвяне на план – било то медицински такъв, план за лечение, план за проследяване на болестта, план при спешни случаи, план за прием на медикаменти и други релевантни такива. Поради самото естество на заболяването, а именно – продължителността и възможните усложнения с възрастта се налага планиране на действията, които спомагат за значително повишаване на качеството на живот. Следвайте предписанията на лекуващите ви лекари, и медицински специалисти, за да имате един добър начин на живот.

2. Планиране на действия – те са именно тези, които се изискват предимно от пациента. Проактивното отношение към менажиране на здравословното състояние е важен индикатор в управление на заболяването. Тъй като се налагат предимно ежедневни измервания на телесните показатели, редовни лекарски визити, спазване на определен хранителен режим и редовни тренировки, то от изключителна важност е записването и проследяването на дейностите.

3. Приоритетни задачи – обикновено при фазата на планиране се отбелязват и належащите задачи, които хронично болният трябва да изпълни. Предписанията на лекарите и медицинските специалисти трябва да влязат приоритетно като задачи в плана за действие. Задачите, свързани с подобряване на здравословното състояние и респективно начина на живот биват изтеглени на преден план.

4. Редовни консултации/прегледи/тестове – поради факта, че хроничните състояния съпровождат живота ни в продължение на години, то редовните прегледи при лекар-специалист са задължителни, за да се направят необходимите изследвания и да се анализират данните от тях. В някои от случаите, може да се наложи корекция на предписаната терапия или да се разгледат варианти за промяна на дозировката. Във всеки случай, не бива да се пропускат дори и рутинните прегледи при наличието на дори едно хронично заболяване.

5. Подобряване на комуникацията межу лекар и пациент, междусемейни отношения, приятелски кръг, колеги, съседи и роднини – важно е обкръжението ни да е добре запознато с нашето състояние, за да може да реагират адекватно при спешни здравни ситуации. Комуникацията с хората от заобикалящата ни среда относно текущото ни състояние, предстоящи манипулации или други включови подробности е важно да е редовна, за да може всички да бъдат добре запознати.

6. Ефективно и навременно решаване на проблеми – хроничните състояния като например диабета, оказват влияние на много части от човешкото тяло. Един пример са очите, когато зрението може да бъде увредено (замъглен поглед, намалено периферно зрение и др.) поради завишени нива на кръвната захар. Това се отразява пряко на качеството на живот и навременна мярка в случая е посещение при офтамолог. Усложненията на хроничните болести могат да бъдат много и опасни, затова не бива да се игнорират.

7. Заобикалящата ни среда – има много външни фактори, които влияят на здравословното състояние и качеството на живот, но всеки от нас може да ги контролира до известна степен. При астматиците например, лошото качество на въздуха, замърсяване, прах и други дразнители отключващи усложнения на хроничното състояние астма, може да бъде избегнато или сведено до минимум като се проветрява редовно през деня, избяга се да се пътува в час пик и т.н. Важно е да мислим една стъпка напред и да взимаме превантивни мерки, за да не получим неочаквано усложнение като астматичен пристъп например.

8. Начин на живот – много хронично болни получават съвет още на първото си лекарско посещение, че трябва да променят начина си на живот, за да подобрят здравословното си състояние. Следвайте съветите на специалистите относно хранителения ви режим, подходящите тренировки според състоянието ви (натоварване, продължителност) и подбирайте внимателно хоби заниманията ви, за да могат да имат положителен ефект върху общото ви състояние.

9. Управление на стреса и емоциите – редица изследвания сочат, че стресът може да влоши много заболявания. Негативните емоции също допринасят за това. Ние хората можем да владеем емоционалното си сътояние, за да бъде възможно най-близо до положително и да избягваме стресови ситуации при възможност. Защото животът винаги е по-добър, когато сме в покой и изпитваме позитивни чувства.

10. Вземане на информирани решения за лечение – на последно, но не и по важност място искам да подчертая важността на това да се четат само акредитирани източници на медицинска информация. За да се вземе адекватно решение за лечение е нужно мнението на поне двама специалисти, а при нужда и на повече, както и запознаване с добрите световни практики, ако се налага лечение в чужбина.

Тези 10 съвета произтичат от личния ми живот на хронично болен и се надявам, че са били полезни. Досегът ми от първо лице с управлението на едно такова заболяване и професионалният ми опит като софтуерен разработчик доведоха до създаването на мобилното приложение за проследяване на здравето Medrec:M. В него вложих познанията си и нуждите на хронично болен, както и съветите на доктори-специалисти по хронични състояния. В приложението можете да проследявате всичките си симптоми, да съхранявате медицинските си документи и дори да провеждате онлайн консултации с лекар по видео или чат. Свалете Medrec:M сега и научете повече.

Автор: Росен Върбанов, главен изпълнителен директор на Sirma Medical Systems и диабетик тип 1.

Сподели