Възможност за групови консултации и справки в Medrec:M Clinic

21 Sep 2022

С последната актуализация на иновативната платформа за дигитално здраве Medrec:M вече е достъпна критичната за много медицински практики, желаещи да дигитализират услугите си, възможност за провеждане на групови консултации. Съвместните виртуални срещи набраха значителна популярност по време на пандемията от Ковид-19 и заслужиха постоянно място в модерните модели на здравеопазване по света.

Възможност за групови консултации

Специалистите регистрирани в системата вече имат достъп до изцяло нова функционалност за групови консултации и терапевтични сесии. Такива могат да бъдат насрочени през „График“ в административния портал в платформата и дават възможност на лекаря да включи до 50 пациента в група и да проведе видео консултация с тях.

Груповите консултации са доказано ефективен метод за провеждане на терапевтични сесии и имат позитивен ефект върху всички участници – както пациенти, така и медицинските екипи, които следят състоянието им. Този формат позволява на пациентите да споделят в безопасна среда, което създава предпоставки за по-добра комуникация и допълнителна подкрепа. От гледна точка на специалистите тези срещи са по-неформални и позволяват на екипа да предостави по-персонализирана грижа за пациента.

„Груповите консултации се превръщат в изключително полезен инструмент за специалистите от различни сфери и позволяват по-лесно преодоляване на много от предубежденията и притесненията на пациентите за някои аспекти на лечението - прием на определени лекарства, медицински методи и други. Наблюдението и споделянето с други хора в подобно на тяхното състояние в контролирана среда, както и по-продължителната комуникация с медицинския екип водят до значително подобрение на резултатите и по-ангажирани участници и от двете страни“, сподели д-р Иван-Асен Шишманов, медицински консултант на Сирма Медикъл Системс.

Справки

Сред нововъведенията в Medrec:M Clinic е и възможността за справки за състоянието на конкретен пациент – добавени са опции за извеждане на справки за прием на лекарства, за придържането към определена терапия, както и за измервания на върхов експираторен дебит (ВЕД).

Добавяне план за прием на медикаменти и документи след проведена консултация

В новата версия на платформата, специалистите вече имат достъп до възможности за добавяне на план за прием на медикаменти след приключване на виртуална консултация с пациент. В комбинация с новите възможности за справки, лекарят може да проследи с изключителна точност спазването на предписаната терапия от пациента.

От страна на пациента е предвидена възможност за добавяне на документи и резултати от изследвания към конкретен приключен виртуален преглед.

Тези нововъведения допълват богатата гама от възможности на Medrec:M и помагат за разширяване на набора от предлагани дигитални услуги на здравните заведения, съчетавайки последните тенденции в и добри практики в световен мащаб.

Научете повече за решението за дигитално здраве Medrec:M Clinic тук.

Сподели