Защо е важно медицинските документи да са добре организирани?

28 Oct 2021

Образни диагностики, епикризи, рецепти, лабораторни резултати, амбулаторни листове и направления. Това са само част от богатия набор медицински документи, които се издават всекидневно. Всички те играят важна роля при дадено заболяване и то поради две причини. На първо място, те показват цялата информация относно спецификите на едно здравословно състояние, а на второ място, именно те държат ключа към решението на един здравословен проблем. Благодарение на тази документация, медицинските лица имат достъп до ключова информация за пациента, като:

  • Кръвна група
  • История на заболявания в семейството
  • Алергии и алергични реакции
  • Диагнози и лечения на предходни заболявания
  • Медицинска история на предходни манипулации
  • Данни за превентивни мерки като имунизации и скрининги
  • Данни за личния лекар

Изследване на “Центъра по здравни науки” към университета “Колорадо” в САЩ открива, че в по-голямата част от случаите тази информация частично или напълно липсва и то предимно в спешните ситуации, когато е най-необходима на специалистите.* Това показва, че издаването на един такъв документ е било напрактика напразно, защото той не е извършил функцията си да помогне с информация. Друга и много по-значима следователност от липсата на документи е влошената комуникация между лекари и специалисти. Това от своя страна може да има негативен ефект върху лечението на здравния проблем, именно заради неясната картина за състоянието на един пациент. Експериментът също намира, че електронните носители на документация намаляват риска от липсващи медицински данни с до 60%.

Кои са най-честите причини за липсваща здравна документация?

  • Губи се поради невнимателност.
  • Липса на организация при наличието на множество изследвания и резултати, което води до разбъркана документация.
  • Убеждение на пациента, че ще запомни данните и не смята за важно да запази документа.

Проучване на университета “Джонс Хопкинс” на хора със сърдечно-съдови заболявания, стига до заключението, че пациентите, които са водили вид дневник на своите здравословни проблеми, и най-вече на всички изследвания и здравни показатели, са в много по-добро състояние в сравнение с пациентите, които не са сметнали за нужно да проследят детайлите около заболяването си.** Изследователите вярват, че причината за това е по-ясната картина за здравословното състояние на един човек, коeто представя проследяването на симптоми и изследвания. Друга причина е много по-добрата запознатост на лекуващите специалисти със случая.

Изводът от всичко това е, че ролята на медицинската документация е от голямо значение и правилното й съхранение е лична отговорност, но в много случаи това не е толкова проста задача, особено при наличието на повече от един здравословен проблем. Medrec:M е дигитален здравен дневник, които се грижи за съхранението на медицинска документация като рентгенови снимки, епикризи, лабораторни изследвания и много други. Приложението помага и с придържането към изписани терапии с медикаменти, а също и с проследяването на симптоми.

Свалете го напълно безплатно тук

Ресурси:

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC548207/ **https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/medical-records-getting-organized

Сподели