Възможност за писмени консултации в новата версия на Medrec:M

23 Jan 2023

Последната актуализация на платформата за дигитално здраве Medrec:M предоставя на медицинските специалисти регистрирани в системата възможност за предлагане на писмени консултации на пациентите си.

Новата функционалност вече е достъпна и дава възможност на лекарите да предоставят допълнителни услуги, като например консултация по документи, директно с данни, споделени от пациента чрез мобилното приложение Medrec:M.

Ползи за пациента

За пациентите, писмените консултации предоставят нов канал за комуникация с лекуващия специалист, по всяко време и от всяка локация. Пациента може да сподели с лекуващия си лекар цялата история на симптоми, жизнени показатели, изследвания и медицински документи, свързани с конкретно заболяване, директно през мобилното приложение. Добавена е и опция да опише проблема си в свободен текст. Тези нововъведения са особено удобство за пациенти, които живеят в отдалечени райони или имат трудности с придвижването, тъй като им спестява време и средства за излишно пътуване до лекарския кабинет.

При избор на този тип консултация, пациентът може да избере времето, в което очаква отговор от лекаря, като възможностите са между 16 часа, 48 часа или 30 дни. В зависимост от обема данни, времето за отговор дава възможност на съответния специалист да се запознае с документите и да изготви становище по конкретнияздравен проблем. Важно е да се отбележи, че лекарите ще получат споделените документи само след извършено заплащане на консултацията.

Ползи за лекари

Писмените консултации могат да бъдат полезно допълнение към предлаганите от специалистите медицински услуги. По своята същност те са асинхронни, т.е. не изискват директна връзка с пациента. Този факт дава възможност за оптимизация на работния процес на лекаря, както и възможност за по-добро разпределение и приоритизиране на прегледите, според нуждите на пациентите – една част трябва да бъдат прегледани на място в кабинет, други могат да бъдат насочени към видео консултация или към писмена консултацияв случай, че не се налага визуална връзка за определяне на състоянието им.

Писмените консултации също така позволяват на специалистите да придобият по-добра картина за състоянието на пациента и да изготвят по-прецизна диагноза и план за лечение. Допълнително се увеличава ангажираността на самите пациенти и участието им в лечението, тъй като този тип консултации им дават възможност да задават допълнителни въпроси, както и да заявят последващи консултации.

Писмените консултации са удобен и ефективен канал за комуникация между лекари и пациенти, позволяващ по-добро взаимодействие между страните, което води до по-добри резултати от лечението и по-голямо удовлетворение на пациента. В платформата Medrec:M, предоставянето на всички тези услуги е улеснено максимално чрез функциите за управление на графика, работно време и различните видове прегледи и консултации.

Научете повече за решението за дигитално здраве Medrec:M тук.

Сподели