Телемедицината и технологиите зад нея

7 Oct 2022

Как би изглеждала медицината без придружаващите я технологии? Вероятно здравеопазването все още щеше да се случва единствено по традиционния и добре познат ни канал за комуникация, а именно – на живо, лице в лице. Пандемията през изминалите години, обаче, даде тласък на нов, по-бърз и по-ефективен път към здравето, а именно - телемедицината. Надолу ще изложим технологиите, на които е основано нейното функциониране и развитие, както и отчетливите ползи от нейното имплементиране в индивидуалните практики, клиники и болнични заведения.

Физическите (хардуерни) устройства в телемедицината

Ето кои са основните устройства, които са необходими за нуждите на телемедицината:

1. Комппютърни устройства и периферия – В зората на 21 век смело можем да твърдим, че в развитите общества едва ли има човек, който да не притежава поне едно компютърно устройство. Така почти всеки има реалната възможност да използва телемедицина с помощта на периферни устройства като видео камера, слушалки, клавиатура, мишка и др.

2. Мобилни устройства – стремителното развитие на мобилните технологии през последните години направи смартфоните и таблетите неизменна част от ежедневието на хората. В наши дни почти всеки има достъп до този тип устройства, а самите те са на практика мощни миниатюрни компютри, които можем да приберем в джоба си. В контекста на телемедицината, тези устройства са незаменими, тъй като отключват изключителни възможности за събиране и обработка на данни, както и комуникация неограничена от географско местоположение.

3. Устройства за дистанционно наблюдение на пациента – тук причисляваме всички „умни“ и „свързани“ (обикновено чрез Bluetooth) уреди за измерване и наблюдение на медицински показатели, като например инсулинови помпи за диабет, маншети за кръвно налягане, дигитални стетоскопи, ВЕД-метри, термометри и т.н.

Най-популярни в това отношение си остават смарт часовниците, които обикновено разполагат с оптично устройство за измерване на сърдечната честота и акселерометър (за измерване на крачки).

Малки, но незаменими – тези допълнителни медицински устройства спомагат за връзката между жизнените показатели на пациента с визуалната им репрезентация в софтуерен продукт и връзката им с лекар, който от своя страна може да направи адекватно разчитане. Именно взаимовръзката между смарт технологии, лекар и пациент обуславя телемедицината, в контраст с традиционната медицина, която е свързана с дълго чакане пред лекарски кабинети, изрично планиране на последващи посещения и затруднена (бърза) комуникация при спешен случай.

4. Интернет връзка - кабелен интернет, WiFi устройства, преносими интернет бисквитки и други технологични интернет решения са нужни за осъществяването на онлайн връзката между пациент и лекар. За радост, в днешно време практически почти навсякъде можем да имаме връзка с интернет, което улеснява максимално избора на канал за коминкация с медицински специалист. Важно е тя да бъде криптирана и с високо ниво на защита, за да се избегне изтичане на данни.

От своя страна по-големите клиники и болници трябва да разполагат с надежден интернет доставчик, добре изградена мрежа и естествено резервна поддържаща система в случай на авария или пробив в системата. Това налага добро планиране, за да е в унисон с общия регламент за защита на данните (GDPR).

Софтуерните решения за осъществяване на телемедицината

Най-важните опорни точки, с които всяко софтуерно решение трябва да разполага, за да бъде квалифицирано като платформа за телемедицина са следните:

1. Облачни услуги – Всяка система за телемедицина трябва да е надеждна, бърза и достъпна от различни точки на света. За да се осигурят тези параметри, модерните софтуерни решения ползват т.нар облачни услуги. Те гарантират работата на системата и съхранението на данните в нея, чрез софтуерна дистрибуция на информацията на множество сървъри, включително на различни локации. Така се минимиза риска от загуба на информация при технически проблеми с физическите машини и се осигурява по-добра връзка от различни местоположения.

2. Платформа за видео връзка – виртуалните консултации с видео връзка реално спомагат за осъществяването на рутинните медицински прегледи. Качеството на визуалната свързаност между пациентите и специалистите обуславя навременната диагностика и носи допълнителни ползи и информация. Например - лекарят, виждайки и в какви условия живее пациентът, би могъл и да придобие по-добра представа какво би причинило дадена болест и да даде адекватно предположение за диагноза.

3. Софтуер за дистанционна оценка и наблюдение на пациенти – ядрото на различните телемедицински решения се крие именно в това на какви медицински въпроси ще отговорят и как биха помогнали на пациентите. Дистанционното проследяване на симптоми, проследяване приема на лекарства и съхранението на медицински документи спомагат за реализирането на телемедицината. Дигитализацията на широк кръг от дейности, които иначе остават незаписани или неизговорени с лекаря, често се оказват ключов фактор при диагностиката и последващия процес на лечение.

4. Софтуер за съхранение и споделяне на информация – помага за осъществяването на сигурна връзка между различните ползватели на платформата, като така информацията остава защитена. Дори и да бъде споделена с трети страни, то медицинската тайна се запазва с цел да се предостави най-адекватната грижа за даден пациент. Телемедицината е много ефективна в случаите, когато се налага споделянето на конфиденциална информация със специалисти извън болничното заведение. Чрез тази технология данните достигат мигновено по осигурен електронен канал, за да бъдат разчетени.

Позитивно заключение

Ползите от развитието на технологичните решения за телемедицината са несъмнено много, но как те влияят върху подобрението на здравеопазването? Освен несъмненото увеличаване на обхвата на лекарските практики чрез тяхната дигитализация, то и комуникацията между специалист и пациент се подобрява значително. Времето за уговаряне на консултации, самото им провеждане и дори пътните разходи до кабинета са сведени до абсолютен минимум, благодарение на телемедицинските софтуерни решения.

Medrec:M е платформа за дигитално здравe, която позволява на пациенти и лекари от всяка една точка на света, да провеждат виртуални прегледи и да разменят ключова медицинска информация свързана със здравословното състояние на пациента.

Сподели