Проведе се първата официална среща на Медицинския борд на Сирма Медикъл Системс

25 Feb 2022

На 22 февруари се проведе първата официална среща на Медицинския съвет (Medical Advisory Board) на Сирма Медикъл Системс - компанията разработчик на международно признат софтуер в сферата на здравеопазването с над 6 години опит.

Една от стратегическите цели на Medical Advisory Board е да бъде опорна точка и двигател на бъдещото развитие на водещите продукти на Сирма Медикъл Системс, а именно:

  • Diabetes:M – водещо мобилно приложение за мониторинг на диабет, с модул за лекари и клиники;
  • Medrec:M – съчетание на многофункционален електронен здравeн дневник и модерна система за телемедицина;

Предвидени са регулярни срещи на борда на всяко тримесечие, на които подробно ще се разглеждат функционалностите на продуктите, обратната връзка от пациенти, с които специалистите работят, както и необходимостта от нови функционалности за предоставяне на услуги за пациентите от най-висок клас и по водещи международни стандарти в здравеопазването.

Към момента членове на Medical Advisory Board са екип от водещи специалисти в областта на ендокринологията, кардиологията и детската ревматология:

  1. доц. д-р Радка Савова д.м., педиатър и ендокринолог с дългогодишен опит в диабетологията. Специалист в диагностициране и лечение на детски болести, детска ендокринология и обмяна на вещества, захарен диабет, проблеми на растежа и развитието. Доц. Савова завежда отделението по диабет на детската болница СБАЛ “Проф. д-р Иван Митев” в София.

  2. д-р Таня Андреева, педиатър и детски ревматолог към детска клиника по ортопедия на УСБАЛ „Проф. Б. Бойчев”. Д-р Андреева има над 10 години опит и е носител на наградата „Златна ябълка“ от Национална мрежа за децата за принос към живота на новото поколение.

  3. д-р Иван-Асен Шишманов, кардиолог в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и носител на международна награда от ежегодния научен форум във Виена - SPAF Academy (Stroke Prevention in Atrial Fibrilation). Д-р Шишманов е основател на два сайта на медицинска тематика и автор на множество научни публикации.

На проведената първа среща се обсъдиха последиците от Covid-19 пандемията за хората с хронични заболявания и ефекта върху тяхното лечение, както и съпътстващото затруднено менажиране на пациентска информация, загубата на време в излишна документация и липсата на сътрудничество с държавните институции и ведомства. Дискусията затвърди още веднъж тезата, че дигиталните технологии са ключа към оптимизиране и подобряване на здравеопазването в България.

Основно се разгледа идеята за геймификация на приложенията, което е световна тенденция в мобилните приложения и изключително подходяща за поколение Z и по-младите потребители като цяло.

„Сирма Медикъл Системс е едно от прогресивните подразделения в Сирма Груп Холдинг, чиито стратегически цели са от една страна, да бъдем активни участници в трансформирането на българското здравеопазване и доближаването му до дигиталното бъдеще, като от друга – да станем равноправен участник в международен план в сферата на продукти и услуги от най-висок клас. В тази връзка, учредяването на Medical Advisory Board е изключително важна стъпка в постигането на нашите цели, защото смятаме, че тясното сътрудничество с утвърдени медицински специалисти ще изведе продуктите ни на едно още по-високо технологично ниво“, сподели Росен Върбанов, главен изпълнителен директор на Сирма Медикъл Системс.

Сподели