Ползите за лекарите от приложение за проследяване на здравето

12 Mar 2021

Здравето и времето са най-ценните ресурси в живота на всеки човек, особено в сегашното забързано ежедневие, а с развитието на дигиталния свят, опциите за грижа за здравето стават все повече. Като лекар добре познавам дебелите папки от изследвания, епикризи и рецепти, с които пациентите идват на преглед или за хоспитализация в болница. Обикновено, организацията на тези данни в хронологичен ред и анализирането им, не е лесна задача.

Когато пациентите загубят или не носят пълната медицинска документация, анализът на минали симптоми, заболявания или терапия, става почти невъзможен. Често се случва пациентите да не си спомнят ясно детайлите около някой симптом или колко време е продължил той. Хронологичното проследяване и анализиране на симптоми и оплаквания бива улеснено многократно, когато всичката медицинска документация и специфика на оплакванията, са събрани на едно място в добра организация. В подобна ситуация, мобилно приложение за проследяване на здравето, което да съхранява подобни данни, е от несравнима помощ.

Смартфоните са се превърнали в естествено продължение на ръката, на тях записваме всичко, снимаме, четем, общуваме, работим. Приложение за проследяване на здравето, което да съхранява пълната здравна информация, жизнени показатели, симптоми и медицински документи, е от полза както за пациенти, така и за лекарите.

Ето най-съществените ползи за медицинските специалисти, които подобен род приложения предоставя:

Пълна и добре структурирана информация

Сред основните ползи за лекарите от мобилно приложение за проследяване на здравето са цялостната и добре подредена информация, улесняваща лекаря. Това води до по-точна диагноза и своевременно лечение. Както казва латинската фраза: “Qui bene interrogat, bene diagnoscit”, в превод “Който добре разпитва, добре диагностицира.” Пълната, добре подредена информация за оплакванията, симптомите и изследванията на пациента, са ключът към правилната и максимално пълна диагноза, а тя от своя страна до по-добро здраве, което е от полза за самия пациент.

Ясна картина на симптоматиката

Много често пациентите не помнят детайли около началото, развитието и характеристиката на дадено оплакване във времето, особено, ако се касае за хронично заболяване. Понякога дори на пръв поглед незначителни за пациента детайли около даден симптом, като характерът на температурата, могат да са липсващото парченце от пъзела на правилната диагноза. Мобилно приложение, което пази подробни данни за всеки един симптом, обобщава ги и ги представя във вид на графика, дава много по-ясна картина на лекаря.

От кога започна повишаването на температурата? Имахте ли дни без повишена температура? По колко пъти на ден беше повишена? До колко градуса достигаше? Колко време след температуропонижаващо лекарство спадаше? Достигаше ли до нормални стойности? Това са само част от въпросите, важни за нас лекарите, за да се ориентираме в детайлите на един на пръв поглед простичък симптом като повишената температура. Много рядко пациентите помнят всички необходими подробности. Регистрирането на оплакванията в база данни, дава възможност на лекаря с един поглед да се ориентира във времето на възникване на симптома, характера, динамиката му, както и съчетаването му с други оплаквания или отклонения от нормата.

Пълен набор изследвания по време на преглед

Организмът е неразделно цяло от органи и системи, които взаимодействат помежду си и определен симптом, или отклонен лабораторен показател, може да са от ключово значение за съвсем различно заболяване от първоначално предполаганото. Възпаленото гърло и изолираните бактерии от гърления секрет преди две седмици, могат да са причина за болките в крака, започнали вчера. Отивайки на лекар, пациентите носят медицинската документация, за която предполагат, че има връзка с настоящите симптоми. За да се постави правилната диагноза, обаче, е необходим цялостен поглед. Налага се пациентите да се връщат отново и отново при лекаря, само защото липсва дадено изследване или документ. Това разкарване и губене на време може да бъде спестено, чрез съхраняването на всички медицински документи в една база данни, която е навсякъде с пациента. Така, лекарят би имал достъп до нужната документация и в условията на спешност, когато прегледът или хоспитализацията не са били планирани и пациентът не е имал възможност да вземе съхраняваната на хартия документация.

Дигитализацията в здравеопазването е следващата стъпка към улеснение работата на лекарите и подобряване на качеството на медицинска грижа. Безспорно ще мине време, докато започне да се използва масово, но предимствата ѝ бързо подпомагат и лекари, и пациенти, а крайният резултат е достигане на по-качествена здравна услуга.

Medrec:M покрива всяко едно от тези изисквания в изключителен детайл. Тествайте как работи приложението тук. А, за да разберете как са улеснени пациентите ползващи дигитален медицински картон, прочете следната статия: Какви са ползите от приложение за проследяване на здравето

Автор: Д-р Таня Андреева

Сподели