Какви са ползите от приложение за проследяване на здравето

19 Feb 2021

В съвременното ни забързано ежедневие, здравето и времето са два от най-ценните ни ресурси. Дигиталния свят предлага редица възможности, с които спестявайки време можем пълноценно да се погрижим за нашето здраве и това на нашите близки. Като лекар добре познавам дебелите папки от изследвания, епикризи и рецепти, с които пациентите идват на преглед или за хоспитализация в болница. Анализирането на тези данни и подреждането им в хронологичен ред, често е времеотнемаща и трудна задача.

Понякога анализът на данните за минали симптоми, заболявания или терапия, става на практика невъзможен, защото пациентите губят или не смятат за нужно да носят пълната медицинска документация. Много често при съобщаване на оплакванията пациентите не могат да си спомнят детайли, свързани с протичането на даден симптом, или да датират точно началото на оплакванията. Когато всички симптоми, оплаквания и медицинска документация са събрани и добре организирани, тяхното хронологично проследяване и детайлно анализиране, се улеснява многократно. Несравнимо улеснение в тази ситуации може да бъде въвеждането на данните за здравното състояние на пациента в мобилно приложение за проследяване на здравето. Смартфоните са се превърнали в естествено продължение на ръката, на тях записваме всичко, снимаме, четем, общуваме, работим. Мобилно приложение, което да съхранява пълната здравна информация на нас и/или на нашите деца и близки, би било от полза, както на пациентите, така и на лекарите.

Ето някои от най-съществените плюсове за пациентите, използващи подобен род приложения:

“Не може ли да не идвам до медицинския център?”

Хронично болните пациенти, често посещават лекаря си, за да му покажат даден лабораторен показател, с който се проследява динамиката на заболяването. Тук на помощ идва телемедицината. Разполагайки с нужната медицинска информация в мобилния си телефон, от всяка точка на света и във всяко удобно за лекаря време, пациентът може да покаже нужните за проследяването на заболяването му изследвания и да се консултира с лекаря, без да се налага да чака на опашка в медицинския център. Използването на мобилно приложение дава бърз достъп на личния лекар до необходимите показатели за правилна диагноза, освен това притежава и още един голям плюс, а именно, че това се осъществява без личен контакт между лекар и пациент, което е изключително полезно предвид COVID пандемията.

“Лекарят нямаше време да се запознае с всички мои изследвания и епикризи.”

Притиснати от времето, често лекарите нямат възможност да разгледат целия обем от информация за пациента. Ако епикризи и изследвания за него се изпратят предварително в електронен формат, той би могъл в удобно за него време да се запознае с историята на заболяването. Това би направило много по-ефективен и целенасочен прегледа и диагностичното търсене.

“Къде ли съм сложил тази епикриза.”

Когато отиваме на лекар се започва с преглеждането на папката с медицинска документация, с цел проверяване на нужните епикризи и изследвания. Често пациентите разпиляват медициската документация или я губят. Организирането й в мобилно приложение спестява цялото търсене и подреждане.

“Дали си изпих хапчето?”

Ключът към добрия изход от всяко заболяване е спазването на терапията. Много често пациентите забравят да приемат лекарството си, което компрометира ефекта. Аларма и чек лист, които да напомнят кога кое лекарство да бъде прието, намаляват риска от пропуск и от предозиране на медикамент.

“Децата са болни и лекарствата са почти през час.”

В детска възраст динамиката на състоянието е изключително бърза и е важно да се спазва точния интервал между медикаментите. Воденето на електронен дневник на заболяването в детска възраст е голямо улеснение за родителите. А информацията лесно може да бъде споделена с останалите членове на семейството или с лекуващия лекар.

“Не ми се чака сред болните в поликлиниката”.

Онлайн консултациите все повече навлизат в рутинната практика. Те са огромно улеснение за пациентите, особено с хронични заболявания. Пестят време и се избягва риска от контакт със заразно болни пред лекарските кабинети. А и така имате възможност да получите медицинска помощ от специалисти на практика от целия свят.

Както вече споменахме, дигитализацията на медицинската информация на пациента спестява много време и усилия, както на него, така и на лекуващия му лекар.

Можете да започнете още днес като инсталирате Medrec:M

Автор: Д-р Таня Андреева

Сподели