Как телемедицината ще се отрази на бъдещото ни здравеопазване?

9 Jun 2020

Ограничено време, липса на транспорт, отдалечена локация на кабинета или здравното заведение, са само част от бариерите, които могат да попречат на човек да получи навременна медицинска помощ при нужда. Днес обаче, всички тези пречки могат да бъдат отстранени чрез иновативни подходи, който променят начина за достъп до медицински услуги, а именно чрез телемедицината.

Какво е телемедицина?

Телемедицината или телездравето включва отдалечена комуникация в реално време между пациент и лекар, практикуващ семеен лекар или друг специалист. Телемедицината може да се използва за лечение на хронични заболявания, за дистанционно наблюдение на пациенти, за получаване на допълнителна медицинска информация, специализирани консултации и т.н. Телемедицината, обещава оказване на квалифицирана медицинска помощ, без да се хабят време и средства за придвижване до медицинско лице за преглед.

Ползи

Повишено качество на здравните грижи

Многобройни проучвания показват, че грижите, предоставяни чрез телемедицина, могат достойно да се конкурират с традиционните методи за предоставяне на здравна помощ. Всъщност в някои специалности - като психично здраве - е доказано, че телемедицината помага в грижите и мониторинга на пациенти, и то с положителни резултати и висока степен на удовлетвореност. Също така често при нужда от спешна медицинска помощ, туловете за телемедицина могат да помогнат за бърз контакт с лекуващ лекар, който да предостави критично важна информация за пациента си, като алергии, хронични заболявания и т.н.

Подобрен достъп до медицински лица

Телемедицината може да предостави висококачествени здравни услуги на пациенти, живеещи в селските райони, и такива с транспортни или мобилни проблеми. В същото време телемедицината дава възможност на медиците да се погрижат за много по-широк набор от пациенти, независимо от района в който се намират.

Удобство

Телемедицинските услуги позволяват на пациентите да се консултират с лекар практически отвсякъде, независимо дали е домът им или офисът.

Спестяване на разходи

Моделът за дистанционно телездраве е показал, че подобрява ефективността и намалява разходите за здравеопазване. Навременното диагностициране, намалява значително броя на новопостъпили пациенти в здравни заведения, за други пък престоят в болницата е по-кратък, намалява се времето за пътуване до здравно заведение, а хората с хронични заболявания получават по-добър дистанционен мониторинг. Например, едно проучване направено в САЩ е установило, че използването на хибридни телездравни технологии може да елиминира до 387 000 транспортирания до Спешното отделение годишно, което води до икономия на разходи от 327 милиона долара.

Подобрена екипна грижа

Телемедицината позволява на лекарите да комуникират с техни колеги-специалисти, които да помогнат при специфично диагностициране и лечение. Болнична верига в Аризона е направила проучване, което е показало, че използването на телемедицина, добрата координация на екипите и технологиите за мониторинг от домовете на тежко болните им пациенти, са намалили “ненужните хоспитализации” с изумителните 45 процента, а разходите паднали с една трета.

Достъпност

Този модел, позволява на компетентни в културно-езиково отношение лекари – като например тези, които боравят с езика на знаците или език различен от основния - да достигнат до пациенти, с които е трудно да се срещнат в кабинет. Телемедицината е идентифицирана и като успешно средство за прилагане на услуги за психично здраве на глухи пациенти, защото консултацията може да се проведе в писмен вид. Това спомага и за справянето с недостига на специалисти в тази област, защото един лекар може да разпише добри практики и да ги изпрати на пациентите си, вместо да отделя време за индивидуални консултации с всеки един от тях. Телемедицината помага на пациенти, чието състояние или местоположение ограничават тяхната мобилност. Проучване от 2015 г. установи, че това е предпочитан вариант за лечение на деца с увреждания, като церебрална парализа и т.н.

Предизвикателствата

Освен ползите, които са безспорни при употребата на телемедицината, все още има и редица предизвикателства, които ограничават масовото и приложение.

Трудност при спешно диагностициране

В случаите на спешна медицинска помощ, хората все още предпочитат традиционните методи. Без личен контакт екипът по първична помощ, не може да прегледа обстойно пациента, близките му обикновено са изпаднали в паника, а вероятността, да се пропуснат определени признаци и симптоми, е голяма. Това от своя страна може да доведе до неточна или непълна диагноза.

Ограничено покритие от застрахователите

Не всички телемедицински услуги се покриват от частните застрахователни компании или се възстановяват от държавните програми. Българското здравно законодателство, все още не е вкарало в програмите си, възможност за подобен тип медицина.

Проблеми с поверителността

Клиничен лекар, предоставящ телемедицински услуги, трябва да спазва стандартите за поверителност, установени от Закона за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA). Онлайн комуникациите може да са податливи на хакерска дейност или нарушаване на поверителността, които биха могли да компрометират информацията за пациента.

Какво да се очаква в бъдеще?

Недостигът на доставчици на първична помощ в селските и отдалечени райони, съчетан със застаряващо население и големият брой здравно не осигуряващи се хора, предоставя широка възможност за процъфтяване на телемедицината. Анализ, предвижда пазарът на телемедицински технологии да нарасне със скоростен годишен темп от 18,4% през 2020 г.

Изглежда, че индустрията си проправя път

Повече частни застрахователи се активизират, за да променят политиката си относно използването на телездравни услуги. Въпреки препятствията, ползите от телемедицината не могат да бъдат подценявани. Чрез разработването на стратегии, добри индустриални практики и регулации, здравните специалисти могат да увеличат максимално ползите от телездравето, като същевременно запазват връзката лекар и пациент, която все още е в основата на висококачественото здравеопазване.


Ако все още изпитвате съмнения в ползите от телемедицината, свалете иновативното мобилно приложение Medrec:M и се убедете сами в ефективността му.

Medrec:M е последно поколение мобилно приложение, създадено да събира данни и да следи текущото ви здравословно състояние, да споделяте информация с лекари, с цел дистанционна консултация. С удобния и опростен интерфейс, приложението е личен дигитален здравен картон, който предлага на потребителите много полезни функционалности:

  • Следене на жизненоважни показатели
  • Създаване на здравен картон на всички членове на семейството – родители и деца
  • Управление на документи – епикризи, рецепти, лабораторни резултати и др.
  • Възможност за конфиденциално споделяне на данни за здравословно състояние с лекар
  • Ранно диагностициране на специфична симптоматика
  • Получаване на персонализиране новини

В Medrеc:M са интегрирани техники от областта на изкуствения интелект. Тази технология се грижи потребителите да са по-добре информирани и асистира лекарите за по-добро диагностициране и лечение.

Свалете приложението в Google Play от тук

Сподели