Как да подкрепим хронично болни служители на работното място?

5 Apr 2022

Има много образи, в които един работещ човек влиза ежедневно. Някои от тях са: на съпруг/съпруга, партньор, майка/баща, сестра/брат, съсед, гражданин, приятел, колега, феминист, любител на животните и т.н. Допълнете списъка с постоянното присъствие на болест и ще разберете, че на хората борещи се с хронични заболявания, им е наистина трудно да управляват ежедневието си.

В Medrec:M ние сме искрено загрижени за хронично болните хора и това е причината да се стремим да помогнем те да живеят един максимално здравословен и пълноценен живот. Това, че ежедневно си сътрудничим с хронично болни колеги ни даде увереността да споделим някои от нашите добри практики, които могат да бъдат приложени и в други организации.

В тази статия искаме да споделим някои от проблемите, с които се сблъскват хронично болните хора на работното си място и как можем да допринесем за създаването на по-приемствена и приобщена работна среда.

Какво означава да имаш хронично заболяване?

Хроничното заболяване може да продължи от няколко месеца (гестационен диабет) до цял живот (диабет тип 2). Хроничните заболявания могат да бъдат и сезонни (депресия) или наследени по рождение (диабет тип 1). На пръв поглед може и да не забележите, че някой има хронично заболяване и се бори с него всеки ден (сърдечно заболяване, орално заболяване, хронично бъбречно заболяване).

Хронично означава, че медицинското лечение е непрекъснат процес, при който пациентът трябва да коригира живота си спрямо заболяването. Това може да означава поставяне на определени ограничения (невъзможност за вдигане на тежки предмети за хора с артрит), извършване на повтарящи се дейности (проверка на нивата на кръвната Ви захар и инжектиране на инсулин за диабетици) или други произтичащи последствия от заболяването и съпътстващата го терапията.

Като изключим обичайните рутинни задачи, които всеки здрав или болен човек трябва да изпълни (душ, хранене, обличане и т.н.), има цял друг свят, наречен „работното място“, където се очаква да бъдат изпълнени различни дейности. Когато знаете, че ваш колега/служител живее с хронично заболяване, най-вероятно ще се съобразите с този факт, преди да го ангажирате с определена работа .

Как мениджърите могат да подкрепят служители с хронични заболявания?

Няма съмнение, че част от задълженията на мениджъра е да подкрепя служителите в работните им задължения и да допринася за по-добра работна среда, в която всеки може да се почувства включен. Ето някои основни точки, чието прилагане всеки лидер трябва да обмисли:

1. Направете нормално говоренето и споделянето на проблеми на работното място – преди всичко трябва да разберем, че ние сме хора с човешки проблеми. Някои от нас в допълнение имат и хронично заболяване. Опитайте се да изградите фирмена култура, в която всички ще се чувстват комфортно, когато споделят причината, поради която не могат да останат до края на работната среща или защо в кухнята има 3 вида подсладители, например.

2. Решение на проблема с разкриването на информацията пред всички – съобщаването на деликатна информация (като например информирането на екипа, че колега е болен от рак) включва избор на правилната формулировка, която по подходящ начин да облече в думи ситуацията, в която се намира хронично болен служител. Нужно е да се координират усилията между самия служителя, HR екипа и прекия мениджър, за да се направи обръщението по възможно най-деликатния начин. Желателно е прекият ръководител да включи в изказването си думи на признателност и насърчение.

3. Позитивно отношение към служителите с хронични заболявания – гледането от положителната страна на нещата трябва да бъде приоритет при предоставянето на лоши новини, не мислите ли? Светът може да бъде едно много по-щастливо място, когато имаме положително отношение към иначе тежките ситуации. Затова бъдете мили и използвайте положеителни или неутрални думи в разговорите си относно хроничната болест на колега.

4. Преодоляване на липсата на знания и ресурси, за подкрепа на хронично болни колеги – тук е моментът, в който трябва да споменем активното съдействие на отдела по Управление на Човешки Ресурси. Да се опознаем като индивиди и отделни членове на екипа, е от решаващо значение за по-добра междуличностна връзка. Давайки шанса на хронично болен колега да говори за състоянието си със собствени думи пред компанията по официален и структуриран начин, вие ще разширите базата от знания, а също и емоционалната интелигентност на всички от екипа. Трябва да подчертаем и необходимостта от споделянето на информационни ресурси в цялата компания относно различните хронични болести и как да се реагира в случай на здравна ситуация.

5. Идентифициране на необходимите действия за осигуряване комфорта на хронично болните колеги – завръщайки се към полагането на основата: ако се започне от самото начало, когато мениджърът за първи път узнае за хроничното заболяване на служителя, то той може да му предостави допълнителни дни home office или да му осигури специален тип стол/бюро, което ще подсигури неговия пълен комфорт на работното място. Понякога хората имат и нужда да запазят нормалността на работа и биха желали да не говорят за личните си проблеми – тази уважителна причина също трябва да се вземе под внимание.

6. Използване на безопасен език, с който да се реферира към здравословен проблем – думите нараняват най-много, така че е важно да се установят безопасни фрази около здравната тема за хроничните заболявания. Задавайте въпроси дали някоя дума е подходящо да кажете на другия събеседник. Всяка хронична болест има своята терминология и специфики, затова бъдете внимателни в подбора на думи. Използвайте прости словосъчетания и питайте за конкретни термини и уважителни синоними на иначе по-силни думи.

Приносът на колегите към приобщаваща работна среда

Мнозина имат нежелание да си сътрудничат с хронично болни хора. Когато се говори, че някой колега е постоянно болен, през повечето време останалите изпитват състрадание и не си правят труда да му дават допълнителни задачи или отговорности. Макар че да чустваш състрадание е напълно нормално, подценяването на способностите на колега трябва да е нещото, което трябва да се промени в тази ситуация.

Хронично болните служители имат своите слабости, които се проявяват успоредно със здравословното им състояние, но имат и много други положителни страни, които допринасят за правилното извършване на възложениете им задачи. Лидерите в организацията трябва да положат основите на равнопоставена работна среда, независимо от придружаващото заболяване на някого. Когато те, в ролята си на ръководители, моделират правилния начин за навигиране в деликатна ситуация, всички останали биха последвали примера им.

Всичко зависи от нас хората

Дали имаме съпътстваща хронична болест или не, ние като колектив трябва да се уважаваме взаимно. Научете повече за болестта на вашите колеги и координирайте натоварването, така че всички да се чувствате комфортно, докато извършвате работните задачи заедно всеки ден. Мениджърите от своя страна трябва да насърчат хронично болния служител и също така да се уверят, че те се развиват положително и се приобщават добре на работното място.

Според Вас пропуснахме ли нещо в текста? Моля не се колебайте да споделите някои от добрите практики, които прилагате във вашата компания по отношение на подкрепата на хронично болни служители на работното им място. Ще се радваме да се включите в дискусията.

Сподели