Превенция, диагностика и контрол на ХИВ/СПИН - доцент д-р Нина Янчева

Вече над 40 години епидемията е глобален здравен, социален и икономически проблем и една от основните причини за смъртност по целия свят.

По време на уебинара разгледахме теми, като:

  • Какво представлява СПИН и разлика между ХИВ и СПИН
  • Как се предава ХИВ
  • Погрешни митове за заразяването с ХИВ
  • Как да намалим риска от заразяване и кои хора са в риск
  • Превенция
  • Изследвания – къде и как
  • Прогресът в диагностиката и лечението на заболяването
  • Новости в терапията на ХИВ инфекцията
  • Живот с ХИВ
Сподели