Модерно здравеопазване - телемедицина в действие

Дигиталното здравеопазване набира все по-голяма популярност, както в България, така и по света. В днешното видео разглеждаме от близо концепцията за телемедицина и ползите от нея за лекари и пациенти.

Сподели