Връзка с НЗИС в новата версия на Medrec:M Clinic

11 Mar 2024

Последната версия на платформата за дигитално здраве Medrec:M Clinic включва множество нови възможности за медицинските специалисти. В клиничния модул на системата са добавени основните функционалности за работа с НЗИС (Национална здравноинформационна система) – подаване на информация за преглед, издаване на електронна рецепта и медицинска бележка. С оглед на очакванията за въвеждане на задължително подаване на здравна информация към НЗИС, тези нововъведения гарантират, че всички наши разработки са в съответствие с последните нормативни изисквания в република България.

Електронен преглед

С тази функция лекарите могат да запишат резултатите от проведен електронен преглед с пациент директно чрез Medrec:M Clinic. За целта, според изискванията на НЗИС е нужен стандартен електронен подпис, с който специалистът да удостовери самоличността си.

Добавена е и възможност за изтегляне на информация за конкретен преглед на пациент, подаден към НЗИС от друга програма. Резултатите от прегледа се записват като копие в медицинско досие на пациента в платформата на Medrec:M. Така лекарят има поглед както върху пълната медицинска история, така и върху текущото състояние на пациента добавено чрез приложението.

Бяла електронна рецепта

При провеждане на преглед, лекарят може да издаде бяла електронна рецепта (за лекарства, които не са по Здравна каса или с жълта и зелена рецепта). Изписването на медикамент става чрез динамично търсене на търговско наименование в предварително зареден списък с всички официално регистрирани лекарства в България и техните форми. Информацията за предписаното лечение се добавя автоматично в системата и може да бъде записана като план за лечение в дневника на пациента в мобилното приложение Medrec:M.

Медицинска бележка

Допълнително, към всеки преглед и подаване на информацията за него към системата на НЗИС, при нужда, може да се издаде електронна медицинска бележка. Така извиненията по здравни причини лесно могат да бъдат придвижени към съответните учебни заведения или работодател отново по електроен път.

Заключение

Възката на Medrec:M Clinic с НЗИС напълно отговаря на добрите медицински практики като с това намалява ръчната работа за лекарите, значително подобрява свързаността и свежда до минимум личното връчване на медицински документи. Воденето на пълно здравно досие в Medrec:M никога не е било толкова лесно с напредването на дигитализацията в здравеопазването и увеличаването на електронните услуги в страната.

Сподели