Технологиите като мост към по-добро управление на здравеопазването

5 Oct 2023

Технологиите служат като жизненоважен мост към постигане на по-ефективно управление на здравеопазването. Интегрирането на модерни технологични решения подобрява грижата за пациентите и рационализира административните процеси, което води до по-ефикасни и достъпни здравни услуги. В тази статия разглеждаме начините, по които технологиите действат като свързващо звено към по-добро управление на здравеопазването. Потърсихме мнение по темата и от доц. Радка Савова – ендокринолог с дългогодишен опит и член на медицинския борд на Сирма Медикъл Системс.

Дигитална революция в управлението на здравеопазването

Технологичната революция от последните години постави началото на нова ера в здравеопазването. В челните редици на тази трансформация е дигитализирането на пациентските досиета чрез замяна на хартиения носител с електронно здравно досие (ЕЗД). Дори само тази промяна революционизира начина, по който доставчиците на здравни услуги имат достъп и споделят критична информация за пациентите. ЕЗД повишават диагностичната точност и насърчават безпроблемното сътрудничество между здравните специалисти, което води до по-всеобхватна и ефективна грижа за пациентите.

Приложението Medrec:M е платформата, която дава всеобхватен поглед върху здравословното състояние на пациента, като едновременно с това предоставя навременен достъп до медицински специалист. В него можете лесно и бързо да създадете своето електронно здравно досие, като попълните Вашите заболявания и симптоми, прикачите здравни документи и изследвания и дори да си запишете и проведете консултация с лекар изцяло онлайн в платформата. Разгледайте всички функционалности на приложението Medrec:M тук.

Овластяване на пациентите и повишаване на ангажираността

Технологиите служат като мощен инструмент за овластяване и ангажиране на пациентите. Приложенията за здравеопазване и онлайн порталите дават на пациентите безпрецедентен достъп до тяхната здравна информация, както и до богат набор от опции за самообслужване. Пациентите могат да се записват за преглед, да преглеждат резултатите от тестовете и да комуникират с лекуващите ги здравни специалисти в удобно за тях време. Тази промяна от пасивна роля на пациент към активен участник в грижата за тяхното здраве подобрява удовлетвореността на пациентите и рационализира административните процеси, предоставяйки на здравните специалисти възможността да се съсредоточат върху предоставянето на качествени грижи.

Прецизност и прогрес с AI и роботика

Изкуственият интелект (AI) и роботиката прекрояват предоставянето на здравни грижи, особено при сложни процедури и диагностика. Алгоритмите, управлявани от AI, помагат при диагностицирането на заболявания, прогнозирането на резултатите и дори предлагането на планове за лечение. Роботизираните операции предлагат несравнима прецизност, позволявайки на хирурзите да извършват сложни оперативни процедури по-малко инвазивно и при намален риск за пациента. Всичко това повишава безопасността на пациентите, дава по-добри резултати и оптимизира използването на ресурсите в здравните заведения.

Имахме възможността да се срещнем с доцент Радка Савова и да поговорим с нея за това как тя вижда интеграцията на технологиите в здравеопазването в България. Ето какво доц. Савова сподели с екипа на Medrec:M:

Доц. Савова, какви са Вашите наблюдения върху технологичния напредък в медицината през призмата на Вашата практика?

През последните 40 години сме свидетели на изключително голям научно-технически прогрес, като се започне от образната диагностика с ултразвук, магнитния резонанс, компютърната аксиална томография, и се стигне до съвременните средства за проследяване на жизнени показатели. Конкретно в моята практика голям прогрес през последните пет години е навлизането на сензорите за постоянно мониториране на кръвната глюкоза при пациентите в домашни условия и в тяхното ежедневие. Другота голяма технологична новост, на което сме свидетели, е навлизането на инсулиновите помпи. Взети заедно те направиха революция в контрола и лечението на захарен диабет в нашето съвремие.

Какви са възможностите пред лекарите ендокринолози в медицината, които са повлияни от технологичните новости?

Възможностите са да ги усвояваме, да ги препоръчваме на нашите пациенти, да бъдем в крак с времето, и разбира се да работим с институциите, които управляват здравеопазването с цел тези технологии да навлизат в нашето ежедневие и по-бързо да стигат до пациентите.

Управлението на данни, записи, файлове на едно място в дигитална среда – това ли е бъдещето на всяка една клиника, болница, и частна практика?

Дигитализацията спестява време в разкарване на пациентите по семейни лекари, до каси и институции и после обратно. Спестява време и на нас, лекарите, при обработката на документите. Електронното досие позволява на едно място да се събере и да се интегрира информацията за здравното състояние на един пациент, стига това електронно досие да не е изкривено. Такова изкривяване може да се получи когато работим по т.нар клинични пътеки, тъй като там ние не можем да работим с оригиналните заболявания, а трябва ги доближим до формулировката на някоя клинична пътека, за да може Здравната каса да покрие съответните разходи.

Телемедицината и онлайн консултациите – възможно ли е пълно заместване на стандартния преглед в кабинет? Виждате ли тази промяна да се случи в ендокринологията при децата?

Все още не, защото субективната преценка на лекаря и неговия богат опит винаги ще даде нещо допълнително при един физически преглед на място. Прекият контакт с пациента е много важен, както и първите впечатления от едно дете, от неговия външен вид, общо състояние, държание, поведение. Те не могат да бъдат възпроизведени напълно при една дигитална консултация. Не бих приела за себе си тази практика от гледна точка на моя 43 годишен педиатричен опит.

Доколко е полезно отдалеченото наблюдение за последващо лечение, след като е установена терапията и са зададени параметрите, които трябва да се следват от всеки един пациент?

Има възможност дистанционно да проследим нашите пациенти, които работят с дневници за самоконтрол на кръвната захар. Можем да прегледаме техните записки, да видим стойностите на кръвната захар, денонощните ритми, показателите на инсулиновите форми. Действително можем да направим една дистанционна консултация, на базата на документи, с които те онагледяват състоянието си.

Как може да е полезна телемедицината и онлайн консултациите в ендокринологията?

За онлайн консултациите вече ви казах, те са полезни когато пациентите ни изпращат документи, които онагледяват тяхното състояние. По отношение на онлайн медицината, аз съм за, защото действително в отдалечени райони, в болници от трето ниво, където няма достатъчно специалисти, в определени казуси един специалист би могъл да бъде полезен на своите колеги. В технологично напредналите медицински направления очевидно има много какво да се прави.

Може ли онлайн преглед да помогне при консултация с пациент, който е в отдалечена локация?

Някои от нашите пациенти имат материални затруднения, някои са на стотици километри от нас, нямат собствен транспорт, a пътуването до София е времеемко и ангажира доста средства. Можем да ги консултираме с видео връзка, с цел да виждаме достатъчно често децата - например поне 4 пъти в годината. Нямам нищо против един хибриден модел – и консултация на място и онлайн.

Благодарим на доц. Савова за споделеното мнение и опит и в заключение бихме искали да потвърдим, призванието на технологиите да служат като трансформиращ мост към по-ефективно и ефикасно управление на здравеопазването. Възприемането и непрекъснатото обновяване на технологиите може да доведе до здравеопазване, което е по-достъпно, персонализирано и отговарящо на нуждите както на пациентите, така и на доставчиците на здравни услуги.

Сподели