Повече профилактика на здравето и по-лесно с дистанционни прегледи

27 Jun 2024

Напредъкът в технологиите значително допринесе за подобряване на профилактиката на здравето и направи здравните грижи по-достъпни чрез дистанционни прегледи. Според доклад на Американската болнична асоциация 76% от болниците в САЩ се свързват с пациенти и практикуващи консултанти чрез видео и други телездравни технологии. Освен това проучване на McKinsey & Company установи, че ползването на отдалечени услуги се е увеличило 38 пъти спрямо изходното ниво преди COVID-19. Това приемане на телемедицината и цифровите решения подчертава нарастващото значение на технологиите в съвременното здравеопазване.

Предвижда се глобалният дигитален пазар на здравеопазване да достигне 660 милиарда долара до 2025 г., отразявайки комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 15,2% от 2020 г. Този растеж се дължи на нарастващата нужда от дистанционно наблюдение на пациенти, телемедицина и мобилни здравни приложения. Тези постижения не само подобряват достъпа на пациентите до здравеопазване, но също така играят решаваща роля в превенцията на здравето чрез предоставяне на инструменти за непрекъснат мониторинг, ранно откриване на проблеми и персонализирано управление на здравето.

Профилактика на здравето

Много нови технологии и софтуерни разработки улесняват процеса по профилактика на здравето като проследяват значими жизнени показатели, които могат бързо и лесно да бъдат споделени с медицинско лице. Особено важен е и напредъкът на телемедицината и нейната интеграция в здравната система за разширяване на проактивните мерки целящи профилактика на здравето. Ще изложим по-подробно 5 ключови технологии подпомагащи профилактиката на здравето:

1. Преносими технологии – Устройства като фитнес тракери, смарт часовници и други преносими технологии следят жизнените показатели, физическата активност и моделите на сън. Те предоставят на потребителите данни в реално време, които могат да им помогнат да вземат информирани решения относно своето здраве и начин на живот. Непрекъснатият мониторинг може също така да предупреди потребителите и доставчиците на здравни услуги за потенциални здравословни проблеми, преди те да станат сериозни.

2. Мобилни здравни приложения – Има много налични приложения, които предлагат различни услуги, свързани със здравето, включително съвети за диета и хранене, подкрепа за психично здраве, рутинни упражнения и напомняния за лекарства. Те помагат на хората да предприемат проактивни стъпки към поддържане на здравето и служат за превенция на заболявания. Такъв пример е Medrec:M – приложение което събира в себе си цялата здравна инфомация и предоставя улеснение в провеждането на прегледи изцяло дистанционно. Научете повече за Medrec:M тук.

3. Телемедицински услуги – Доставчиците на телемедицински решения позволяват на пациентите да се консултират със здравни специалисти от комфорта на домовете си. Това може да включва видео консултации, телефонни обаждания или дори чат-базирана комуникация. Телемедицината е особено полезна за рутинни прегледи, последващи прегледи и управление на хронични заболявания.

4.Устройства за дистанционно наблюдение – За пациенти с хронични заболявания, устройствата за дистанционно наблюдение могат да проследяват здравословното им състояние и да изпращат данни до техните доставчици на здравни услуги. Например човек със захарен диабет, който използва глюкомер в ежедневието си и споделя регулярно своите показания напълно дистанционно със своя лекар. Това позволява непрекъснато наблюдение и навременни интервенции, намалявайки необходимостта от чести посещения в болница.

5. AI и предсказуем анализ – Изкуственият интелект и алгоритмите за машинно обучение могат да анализират огромно количество здравни данни, за да предскажат потенциални рискове за здравето. Това може да доведе до ранно откриване на заболявания и персонализирани стратегии за превенция, съобразени с индивидуалните рискови профили.

По-лесен достъп до здравеопазване

Интегрирането на телемедицината в болници и индивидуални практики революционизира предоставянето на здравни грижи. Болниците все повече възприемат телемедицина за предоставяне на специализирани консултации, спешна помощ и последващи посещения, като по този начин подобряват резултатите за пациентите и намаляват повторното приемане в болница. Индивидуалните практики също се възползват от телемедицината, като разширяват обхвата си до недостатъчно обслужвани райони – като например селските такива, предлагат удобство на пациентите и оптимизират ефективността на тяхната практика.

Софтуерни здравни приложения като Medrec:M Clinic са от съществено значение за модернизирането и дигитализирането на здравните институции. Тези платформи предлагат широко покритие на здравни услуги, включително консултации, рецепти и направления. Пациентите могат да получат медицински съвети и предписания за лечение, без да се налага да пътуват до здравно заведение. Освен това Medrec:M Clinic помага за рационализиране на административните задачи, засилва ангажираността на пациентите и подобрява цялостната оперативна ефективност. Научете повече за Medrec:M Clinic тук.

Важни елементи на такива системи са:

1. Виртуални здравни асистенти – Задвижваните от AI виртуални асистенти могат да предоставят медицинска информация, да отговарят на въпроси, свързани със здравето, и да помагат при насрочване на консултации. Това подобрява денонощния достъп на пациентите до здравна информация и услуги и увеличава степентаа на профилактика на здравето на населението.

2. Електронни здравни досиета (ЕЗД) – Системите за ЕЗД позволяват безпроблемно споделяне на информация за пациента между различни доставчици на здравни услуги. Наличието на всички здравни данни, които могат да бъдат споделени със здравен специалист с едно натискане на бутон, гарантира по-добре координирана грижа и по-бързо вземане на решения.

3. Инструменти за дистанционна диагностика – Напредъкът в технологиите доведе до разработването на инструменти за дистанционна диагностика, които могат да извършват различни тестове и прегледи. Например домашните апарати за кръвно налягане, глюкомери и дори комплекти за генетично изследване позволяват на пациентите да извършват здравни прегледи, без да посещават клиника.

Заключение

Интегрирането на технологиите в здравеопазването трансформира начина, по който се подхожда към профилактиката на здравето и достъпа до медицински услуги. Като се използват тези постижения, могат да се подобрят цялостните здравни резултати, да се намалят разходите за здравеопазване и да се гарантира, че повече хора ще имат достъп до грижите, от които се нуждаят. Тъй като технологиите продължават да се развиват, може да се очаква още по-иновативни решения, които допълнително ще подобрят ефикасността и ефективността на предоставянето на здравни грижи.

Сподели
Предишна Следваща