Персонализирана медицина в онкологията – значение на индивидуализирания подход

19 May 2023

Ракът е бичът на нашия век. С всяка изминала година расте броят на хората, сблъскващи се с коварното заболяване. Раковите заболявания са водеща причина за смъртност в световен мащаб. По данни на Световната здравна организация, над 12 милиона души чуват тежката диагноза всяка година, а 7.6 милиона умират от болестта. Поради редица фактори като стрес, замърсена околна среда, неправилно хранене и засилената употреба на канцерогенни съставки в козметика, измивните и перилни препарати, се очаква броят на страдащите от заболяването да расте.

Целта на медицинските специалисти в цял свят е ракът да се превърне в хронично заболяване, което се контролира с лечение, а не диагноза с фатален край. Основен фактор за това е персонализираната медицина в онкологията, която всъщност представлява индивидуализиран подход при лечение на заболяването. Екипът на Medrec:M се срещна с д-р Петя Баликова, началник на отделението по медицинска онкология в МБАЛ „Св. София“, с която разговаряхме по тази актуална тема.

Какво представлява персонализираната медицина в онкологията?

Д-р Баликова разясни, че персонализираната медицина в онкологията е най-иновативният подход към заболяването. Това означава всяка стъпка от диагностиката и лечението на дадено онкологично заболяване да бъде напълно пригодена към специфичния вид заболяване и към конкретните особености на всеки един човек.

Кои са водещите фактори за персонализирания подход?

Винаги водещото е пациентът и неговите специфични характеристики, както и ракът, който той носи. От ключово значение са общото състояние на пациента, фактори като генетична предразположеност и др. Лекарката допълни, че понякога се налага първоначално да се започне с общоукрепващо лечение, за да може след това да се продължи с по-агресивно лечение като химио и лъчетерапия.

Кои са рисковите фактори за развиване на онкологично заболяване?

Д-р Баликова раздели факторите на две големи групи: фактори, които могат да бъдат повлияни от човека и фактори, върху които нямаме никакъв контрол. Факторите, върху които нямаме влияние, са генетичната предразположеност, полът и възрастта. Специалистката посъветва да се фокусираме върху факторите, върху които имаме възможност да въздействаме като общество и всеки от нас като индивид, а те са: излагането на канцерогенни вещества, радиацията, йонизиращите лъчения, замърсеният въздух, вирусни заболявания като HPV, Епщайн-Бар, тютюнопушенето, прекомерната употреба на алкохол и затлъстяването.

Изследвания и скрининг

Изследвания, които лекарката препоръча с цел профилактика, са изследвания за колоректален карцином, регулярни прегледи за рак на млечната жлеза за жените, а за мъжете – профилактични прегледи на простатната жлеза.

Гледайте пълното видео на тема „Персонализирана медицина в онкологията“, за да научите повече по темата.

Сподели