Електронно здравеопазване : когато технологиите се намесят в грижата за здравето ни

5 May 2020

Едно от най-използваните твърдения е, че интернет е преобразил съвременния живот, практически във всеки аспект. За повечето от нас вероятно е променен начинът, по който поддържаме връзка със семейството и приятелите, начинът по който купуваме стоки и услуги, или търсим информация за здравословни проблеми. Други, сред които и професионалистите в медицината, са стигнали много по-далеч и в последната декада приемат новите технологии, като неразривна част от предоставянето на съвременна медицинска помощ и достъпа на хората до нея.

С напредъка на мобилните технологии, второто десетилетие на 21 век вече предлага достъп до различни инструменти за електронно здравеопазване, които помагат да управляваме здравето си и да получаваме по-лесен достъп до необходимите ни здравни услуги.

Ако все още се колебаете за ползите, прочетете повече информация по темата и научете как технологията помага да управляваме здравето си в съвременния живот.

Какво е електронно здравеопазване?

Можем да го наречем „здравеопазването на бъдещето“ или това е използването на цифрови информационни и комуникационни технологии, като компютри и мобилни устройства, за дистанционен достъп до здравни услуги , чрез свързване на множество потребители от различни точки на света. Това може да са технологии, които използвате от дома си или технологии, които вашият лекар използва за подобряване на здравните услуги. Към тях са и основните здравни услуги като телемедицина, мониторинг, оценка, комуникации, здравно образование и превенция.

Сред целите на на електронното здраве (популярно и като е-здраве или м-здраве, от мобилен) е по-лесен достъп до услуги, удобни за хора с ограничена подвижност. Мобилността е тази, която компенсира ограниченията в жизнената среда на засегнатия човек. Когато използвате технологии за мобилно здраве, пациентът си осигурява достъп до медицински специалисти, без да се налага да ползва транспорт или да губи време в чакане на опашки. В същото време, услугата води до подобряване на комуникацията и координацията на грижите между екипа, предоставящ здравни услуги и пациента.

Електронното здравеопазване може да ви донесе множество ползи.

Полза #1 Портал за пациенти

Например, през онлайн портал за пациенти, може да видите резултатите от вашите тестове. Също така - да планирате срещи с лекари, да поискате попълване на рецепта онлайн или да изпратите имейл на вашия лекар. Технологиите ви осигуряват подкрепа и информация за самоуправление на здравето, което може да регулирате и с виртуални срещи, които ви позволяват да получавате текущи грижи от вашия общопрактикуващ лекар, когато не е необходимо или не е възможно посещение на място.

Полза #2 Виртуални консултации

Една от най-популярните услуги - виртуалната консултация са онлайн „посещения“ на лекар или медицинска сестра. Някои големи компании отдавна са се доверили на електронното здравеопазване и предоставят достъп до виртуални лекарски кабинети като част от техните здравни предложения. Когато влизате в уеб-базирана услуга, пациентите биват водени стъпка по стъпка, чрез поредица от въпроси. В резултата на това асистиране, лекарят или медицинската сестра могат да предписват лекарства, да предложат стратегии за домашна грижа или да препоръчат допълнителни медицински грижи.

Полза #3 Дистанционен мониторинг

Технологиите също позволяват на вашия лекар или екип от лекари да следят здравето ви дистанционно, което се нарича „дистанционен мониторинг“. Тези технологии включват уеб базирани или мобилни приложения за качване и съхранение на здравна информация. Съществуват и множество устройства, които измерват безжично здравната информация за вас. Това са преносими устройства, някои от които се заменят от последно поколение „умни устройства“ - те автоматично записват и предават състояния като сърдечна честота, кръвна захар, походка, контрол на стойката, тремор, физическа активност, сън и други. Съществуват и устройства за домашно наблюдение за възрастни хора или хора с деменция, които регистрират внезапни промени в нормалните им движения, като например падания и предават своевременно съобщение до потребителите на системата.

Полза #4 Телеконференция

Освен всичко изброено дотук, електронното здраве позволява лекарите да общуват помежду си като се възползват от технологиите, за да осигурят по-добри грижи за своите пациенти. Личният ви лекар има възможност да води бележки, история на резултати от тестове, рентгенови снимки или други снимки и документи и да ги изпраща онлайн, на други специалист за преглед, а специалистът може да отговори по електронен път, да проведе виртуална среща с вас или да поиска лична среща. Тези виртуални консултации могат да предотвратят ненужни препратки, да намалят времето за чакане на медицинско мнение, да добавят второ мнение по въпрос/и от особена важност за пациента, и да премахнат ненужното пътуване до лекарските кабинети.

Полза #5 Личен дигитален здравен картон

Най-важната функция на електронното здравеопазване е, че ви предоставя личен здравен картон. Често наричаната PHR (personal health record) система е съвкупност от прилежно попълнена от вас информация за вашето здраве, която контролирате и поддържате лесно. PHR системата е достъпна за вас по всяко време чрез устройство с интернет достъп, като компютър, лаптоп, таблет или смартфон. Посредством PHR вие притежавате здравна информация с ясна история, което изключително помага, например при спешен случай. Вашият личен здравен картон може бързо да даде жизненоважна информация като: текущи диагнози, лекарства, алергии към лекарства и информация за контакт на Вашия лекар, коeто ще доведе до по-бързо и по-качествено лечение и реагиране на лекарите от спешна медицинска помощ.

Услугите в областта на телемедицината се прилагат сравнително отскоро, но в последното десетилетие използването им нараства с бързи темпове. Изследванията в сектора показват, че телемониторингът помага в следенето на жизнените показатели на хората със сърдечна недостатъчност, намалява риска от смърт, значително понижава случаите на хоспитализация поради сърдечни проблеми и подобряват качеството на живота. Технологиите имат огромен потенциал да подобрят качеството на здравеопазването и да го направят достъпно за повече хора. Телездравето или „здравеопазването на бъдещето“ помага на лекари и пациенти да доставят и получат по-ефективна, по-добре координирана и по-качествени грижи за здравето до самите домове на хората.

Сподели